Vejledning

Hvordan foretages en observation?

Det tager ca. 30 minutter i alt at foretage en observation, og såfremt det er muligt, bør man observere blomster på 100 planter. Tag tiden til det, træk noget frisk luft og hjælp botanikerne med deres arbejde.

Gå ud i naturen

Tag din smartphone/tablet med, hvis den har internetforbindelse, eller et spørgeskema og et kamera.

Find kodrivere

Hulkravet kodriver kan du finde på enge, i parker, skovbryn og vejkanter.

Observer og udfyld spørgeskemaet

Fremsend al nødvendig information via det spørgeskema, som findes her på siden.

Hav det sjovt!

Tag billeder af dig selv og kodrivere og del dem på de sociale medier.

Udførelse af observation på papirspørgeskema

Hvis du ikke har mulighed for at udføre observationen med en smartphone, kan du printe spørgeskemaet ud og tage det med. Det kan du senere bruge, når du indtaster oplysningerne på hjemmesiden. 


Husk!

  • Forsøg at fastslå lokaliteten så præcist som muligt, så kan forskerne bruge dine observationer i deres videre arbejde.

  • Glem ikke at tage billeder af kodriverne og lokaliteten.

  • Det er ikke nødvendigt at plukke planterne for at udføre observationen. Vær god mod naturen.

  • Husk at følge gældende Coronavirus Covid-19 anbefalinger

Videoer

Hvordan genkender man en hulkravet kodriver? 

Hulkravet kodriver (Primula veris) er en urt, der blomstrer om foråret. Den er flerårig, det vil sige, at samme plante vokser og blomstrer mange år på samme sted. Hulkravet kodriver er en af de første forårsbebudere – den begynder at blomstre i det tidlige forår og blomstringen varer almindeligvis et par uger. I tilfælde af koldt vejr kan blomstringen forskydes til en senere periode.

Hulkravet kodriver har en højde på mellem 10 og 30 cm. Den har grønne, ægformede, op til 20 cm lange rynkede blade, og en plante har en til flere stilke. I toppen af stilken ses æggegule blomster med orange prikker. Blomsterne er nikkende, klokkeformede og sidder samlet i en blomsterstand på mellem 5 og 16, der hælder til samme side.

Der findes forskellige plantearter, der ligner hulkravet kodriver, f.eks. storblomstret kodriver (Primula vulgaris), fladkravet kodriver (Primula elatior) og hybrider, der er opstået mellem de forskellige primulaarter. Når du foretager din observation, skal du være sikker på, at du har med en hulkravet kodriver at gøre!  

Hvordan skelner man hulkravet kodriver fra andre lignende arter? 

Blomsterne på hulkravet kodriver er mindre end dem på fladkravet kodriver; de er æggegule og inde i blomsten ses små røde prikker. Blomsterne på fladkravet kodriver er for det meste større og bleggule i farven. Blomsterne på hulkravet kodriver er klokkeformede, mens fladkravet kodrivers blomster er mere åbne. Storblomstret kodriver har kort stilk og blomsterne er meget bleggule eller endda hvide. Primulaer er også udbredte som planter i haver og parker, hvorfra de let kan sprede sig til naturen. De har gerne blomster i forskellige farver, lilla, rød, orange og lyserød. I naturen har kodrivere udelukkende gule blomster, og hulkravet kodrivers blomster er altså æggegule. 

Hvor vokser hulkravet kodriver?

Hulkravet kodriver er ganske udbredt i Europa. Det er mest sandsynligt at finde den på græsbevoksede områder. Hulkravet kodriver foretrækker en tør eller moderat fugtig kalkrig jordbund, som ofte findes i kystnære områder. Den findes frem for alt på enge, i parker, i skovbryn og i vejkanter, hvor den generelt foretrækker solbeskinnede steder.

Hvad gør man, når blomsten ikke ligner nogen af de to blomstertyper?

Selv om det er meget sjældent, er det muligt at finde planter, som hverken er S- eller L-type. Det er såkaldte mellemtyper, hvor griflen og støvdragere er lige lange - vi kalder dem homostyler. Homostyloide individer kan udvikle sig under en mutation, og alle blomsterne på den samme plante bør i så fald se ens ud. Hvis du tilfældigvis finder sådanne planter, behøver du ikke tælle dem med i forbindelse med observationen, men fortæl os endelig at du har fundet dem! Du kan tilføje en kommentar til observationsformularen og tilføje et billede af den homostyle blomst, men det ville være meget nyttigt, hvis du sender os en e-mail (info@cowslip.science) med billedet og det nøjagtige sted, hvor blomsten blev fundet. På den måde kan vi selv gå ud og indsamle en bladprøve til genetiske analyser. Hvis det er muligt, må du også meget gerne sende bladmaterialet til os. Vi vil i så fald instruere dig hvordan. Ved at indberette sådanne fund kan du hjælpe os med at forstå heterostyli på et helt nyt niveau.