Инструкции

Как да направите наблюдение

За наблюдението са необходими около 30 минути, като се препоръчва (когато е възможно) да бъдат прегледани цветовете на 100 растения. Направете го със собствено темпо, дишайте свеж въздух и дайте приноса си за научните изследвания.

Отидете сред природата

Вземете смартфон или таблет с достъп до интернет или разпечатайте на хартия формуляра за наблюдение

Намерете лечебна иглика

Лечебната иглика се среща най-често в затревени площи, по краищата на горите, по горски и планински ливади и пасища, край пътя

След наблюдението попълнете онлайн формуляра

Попълнете формуляра за наблюдения онлайн.

Забавлявайте се!

Направете снимки на себе си и цветята. Споделете в социалните мрежи

Наблюдение с разпечатан формуляр

За да направите наблюдение на хартия, ще ви трябват разпечатаният формуляр за наблюдение, химикал/молив и камера. Когато приключите, изпратете резултатите на www.cowslip.science.


Не забравяйте!

  • Отбележете конкретното местоположение, като можете за целта да кликнете върху „Автоматично локализиране“. Тази информация ще се използва от екипа по проучването за допълнителен анализ на данни.

  • Не забравяйте да направите снимки на лечебната иглика.

  • Няма нужда да късате цветето – просто погледнете в него.

  • С цел осигуряване на безопасността, по време на наблюденията спазвайте местните препоръки във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19.

Видео

Как да разпознаем лечебната иглика ?

Лечебната иглика (Primula veris) е пролетно цвете. Тя е многогодишно растение, което означава, че едно растение ще израсне и цъфти на същото място в продължение на много години. На вид може да бъде сбъркана с крилатолистната (висока) иглика (Primula elatior) и обикновената иглика (Primula vulgaris). Различните видовете от род Иглика (Primula) могат също лесно да се кръстосват. Когато провеждате наблюдението си, следете за лечебната иглика!

Как изглежда лечебната иглика?

Лечебната иглика е тревисто растение със средна височина от 10 до 30 см. Листата му са продълговати и на дължина стигат до 20 см. Едно растение може да разполага с няколко стъбла. Цветовете на лечебната иглика наподобяват дълбоки наклонени надолу жълти камбанки с оранжеви точки. Клъстерите от едновременно цъфтящи цветове стигат от 5 до 16 на едно място, обикновено всички насочени в една посока.

Разграничаване на лечебната иглика от други подобни видове?

В сравнение с крилатолистната иглика (Primula vulgaris), цветята на лечебната иглика са по-малки, цветът им е яркожълт и във вътрешността си имат оранжеви точки. Цветовете на крилатолистната иглика обикновено са по-големи и с по-бледожълт цвят. Цветовете на лечебната иглика са с формата на камбанки, докато тези на крилатолистната са по-отворени. Обикновената иглика е с по-късо стъбло, а цветовете ѝ са с много бледожълт, розов, розово-лилав, а понякога дори бял цвят. Повечето видове иглика се срещат често в домашните градини и могат лесно да се размножават извън тях. Цветовете им могат да са с различни багри, като например пурпурен, червен, оранжев и розов. В природата лечебната иглика се среща само с яркожълт цвят.

Лечебната иглика е един от предвестниците на пролетта. В зависимост от региона и атмосферното време тя обикновено започва да цъфти от февруари в продължение на около две седмици. В по-студен климат или в по-високите части на планините разцъфването може да започне по-късно и да продължи до средата на юли. На по-топли места началото на разцъфването може да е още през април.

Къде вирее лечебната иглика?

Лечебната иглика е често срещана в Европа, като в червения списък е в графата „най-малко застрашени“. Поради загубата на местообитанията ѝ обаче популацията ѝ намалява. Лечебната иглика предпочита сухи или умерено влажни варовити почви, но може да се среща и в по-киселинни почви. Лечебната иглика може да се открие в нормално поддържани затревени площи, паркове, ливади, пасища, както и на места на преход между гори и затревени площи, например – горски поляни, храсталаци и в околностите на гори. Тя предпочита слънчевото разположение.

Какво да направите, когато цветето не прилича на нито един от двата вида цвете?

Макар и много рядко, е възможно да се намерят такива растения, които не са нито S-, нито L-форма. Това са така наречените междинни типове, където близалцето и прашниците са с еднаква дължина. В този случай ние ги наричаме хомостил. Хомостилните индивиди могат да се развият по време на мутация и всички цветове на едно и също растение би трябвало да изглеждат еднакво. Ако случайно откриете такива растения, можете да пропуснете броенето им за наблюдението, но моля, уведомете ни за тях! Можете да добавите коментар към формата за наблюдение и да добавите снимка на хомостилното растение, но би било много полезно, ако ни изпратите имейл (info@cowslip.science) със снимката и точното място, където е намерено растението. Така ще можем да съберем проба от листа за генетични анализи или ако е възможно, вие да ни изпратите листния материал. С докладването на такива констатации можете да ни помогнете да разберем причините за тази аномалия на съвсем друго ниво.