Eelneval kahel aastal oleme kampaaniat põhiliselt läbi viinud Eestis. Saadud andmetest välja joonistunud huvitavad mustrid panid teadlasi aga mõtlema, kas ka suuremas skaalas võiks tulla sarnased tulemused. Sel kevadel laienemegi nurmenukukampaaniaga üle Euroopa, et uurida, millised on nurmenuku erikaelsuse mustrid veelgi suuremas skaalas.

Otsime aktiivselt koostööpartnereid, kes aitaksid kampaaniat erinevates Euroopa riikides läbi viia. Kui tead kedagi, kes võiks olla kampaania läbi viimisest huvitatud, palu tal meile kirjutada ja koos saame uurida terve Euroopa nurmenukke!