Барање пролетни јаглики

Бараме учесници за најголемото набљудување пролетни јаглики во 2021 година!

Набљудувај

Прочитајте го написот за првите резултати од кампањата тука

Отворени сме за соработка со партнери од цела Европа!

Појдете во природа, најдете пролетни јаглики, набљудувајте ги цветовите и споделете ги информациите со другите!

Набљудувај

161

БРОЈ НА НАБЉУДУВАНИ ЛОКАЦИИ

7598

БРОЈ НА НАБЉУДУВАНИ ЦВЕТОВИ

304

ФОТОГРАФИИ ОД УЧЕСНИЦИ

Зошто ги проучуваме пролетните јаглики?

Заеднички собраните информации за пролетната јаглика ни помагаат да добиеме увид во благосостојбата на ова ливадско растение и сродните видови.

Прочитајте повеќе

#lookingforcowslips

Бидете дел од кампањата за пролетни јаглики и означете ја објавата со хаштаг #cowslips и #lookingforcowslips.