På utkik efter gullviva

Vi söker deltagare för den största gullviva observation i 2021!

Observera

De vetenskapliga verk som har producerats efter de första observationerna kan du läsa HÄR

Gå ut och leta efter gullvivor!

Åk ut i naturen, hitta gullviva, markera-fotografera och dela med andra!

Observera

3 427

OBSERVATIONER

393 422

OBSERVERADE BLOMMOR

6 897

SKICKADE BILDER

Varför undersöker man gullviva? 

Med hjälp av gemensamt insamlade uppgifter om gullviva kan vi skapa en överblick över hur det går för gullvivan och de arterna de växer tillsammans med.

Läs mer

#lookingforcowslips

Bli en del av Europa som kollar efter gullviva och markera din post med hashtaggarna #cowslips (#gullviva) och #lookingforcowslips (#pautkikeftergullviva).